Thực đơn mùa thu...


Carousel imageCarousel imageCarousel image

Thực đơn ăn tối từ 18:00 - 21:30

Thứ 2 - Thứ 7 (chủ nhật vẫn mở cửa cafe bánh)

Đặt bàn: để phục vụ được tốt nhất quý khách vui lòng đặt trước 0988309713

THỰC ĐƠN MÙA THU

(giá chưa bao gồm VAT)

Some dishes may change according to daily market

Set A: 680.000/pax

 1. Amuse-bouche

 2. Mushroom soup with mushroom chawanmushi

 3. Autumn salad in Phở dashi

 4. Sturgeon spinal cord salad

 5. Sturgeon smoked in hay, forest apple

 6. Nghệ An eel soup

 7. Young rice with ripe banana or Fermented rice sorbet

Set B: 880.000/pax (reservation)

 1. Amuse-bouche

 2. Mushroom soup with mushroom chawanmushi

 3. Starter: rolled rice pancake with pork cheek, duck liver snow

 4. Autumn salad in Phở dashi

 5. Sturgeon spinal cord in vinegar

 6. Sturgeon smoked in hay, forest apple

 7. Nghệ An eel soup

 8. Young rice with ripe banana

 9. Fermented rice sorbet, lacto pomegranate juice

 10. Tea with mignardise